CARTRIGE ALIGNMENT TOOL

Kątomierz do ustawiania wkładek Ortofon

Kątomierz służy do znalezienia prawidłowej odległości od końcówki trzpienia pomiarowego do osi ramienia tonu.


Jest to plastikowy szablon, na którym naniesione są punkty zerowe oraz linie styczne, względem których należy ustawić wkładkę. Szablon umieszcza się na wrzecionie gramofonu (umożliwia to otwór wielkości wrzeciona wywiercony w szablonie) i przykłada do talerza.

Jak używać narzędzia do wyrównywania

Podczas wyrównywania wkładki gramofonowej za pomoc± kątomierza, należy pamiętać, że próbujemy wyrównać wspornik (a więc i rysik), a nie korpus wkładki. Nie ma gwarancji, że wspornik jest idealnie wyrównany w korpusie wkładki, więc samo wyrównanie korpusu wkładki niekoniecznie przyniesie pożądany rezultat.

Ponadto, wiele korpusów wkładek ma nierównoległe boki, co sprawia, że wyrównanie styczne korpusu wkładki z liniami stycznymi na mierniku jest praktycznie niemożliwe.

Kartridż musi być tak wyregulowany, aż wspornik będzie równoległy do zestawu linii równoległych. I to należy osiągnąć dla obu wskazanych punktów. Gdy oś podłużna wkładki będzie równoległa do linii horisontalnych, błąd śledzenia będzie minimalny.