LIBELLE

Ortofon Libelle do ustawienia gramofonu i dokładnego pomiaru poziomu montażu