8. Zasady działania: Moving Magnet vs Moving Coil

Podstawowa zasada działania Moving Magnet obejmuje efekt wywoływany przez ruchy trzpienia w polu magnetycznym, generując prąd w pobliskich cewkach. W tym przypadku, pole magnetyczne pochodzi z małego, stałego magnesu, który jest przymocowany do odległego końca wspornika.

Kiedy magnes jest wprawiany w ruch, co ma miejsce, gdy rysik podąża za modulacjami rowka płyty, pole magnetyczne przez cewki zmienia się i w tych cewkach generowane są napięcia elektryczne.

Mimo, że we wkładce z ruchomym magnesem zastosowano maleńki, silny magnes na wsporniku, ciężar magnesu nadal będzie obciążał wspornik, zwiększając jego masę i zmniejszając jego zdolność do precyzyjnego reagowania na transjenty w muzyce.

Odwrotną zasadę stosuje się we wkładkach typu Moving Coil. Tutaj zastosowano potężny magnes stały, a cewki zamontowano na samym wsporniku. Kiedy cewki poruszają się w polu magnesu, przecinają linie strumienia magnesu i w cewkach generowane są napięcia.

Wkładki Moving Coil zapewniają większą liniowość i niższe zniekształcenia.