IGŁA ELITE

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sek. - 8,5 mV

Balans kanałów przy 1 kHz - 1 dB

Separacja kanałów przy 1 kHz - 25 dB

Separacja kanałów przy 15 kHz - 15 dB

Zakres częstotliwości przy -3 dB - 20 - 20 000 Hz

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia - 100 μm

Zgodność, dynamiczna boczna - 13 μm/mN

Typ trzpienia - Nude Elliptical

Promień końcówki trzpienia - r/R 8/18 μm

Zakres siły śledzenia 2,0-4,0 g

Zalecana siła śledzenia - 3,0 g

Kąt śledzenia - 20°


Waga wkładu Concorde - 18,5 g

Zalecane wyłącznie dla Concorde ELITE