IGŁA SCRATCH WHITEDANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe przy 1000Hz, 5cm/sek. - 7 mV

Balans kanałów przy 1kHz - 1,5 dB

Separacja kanałów przy 1kHz - 25 dB

Separacja kanałów przy 15 kHz - 15 dB

Pasmo przenoszenia - 20-15.000 Hz 3dB/-2dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia - 80 μm

Zgodność, dynamiczna boczna - 6 μm/m N

Typ trzpienia - sferyczny

Promień końcówki trzpienia - R 18 μm


Zakres siły śledzenia - 3,0-5,0 g (30-50 mN)

Zalecana siła śledzenia - 4,0 g (40 mN)

Kąt śledzenia - 20°.

Impedancja wewnętrzna, opór DC - 750 Ohm

Indukcyjność wewnętrzna - 450 mH

Zalecana rezystancja obciążenia - 47 kOhm

Zalecana pojemność obciążenia - 200-600 pF

Waga wkładki Concorde/OM - 18,5 g / 5g


Kompatybilny z wkładami: OM Scratch White