OM Pro S PREMOUNTED

OM Pro S wstępnie zamontowany na SH-4 Black


OM Pro S jest konsekwentnym wykonawcą i doskonałym wszechstronnym urządzeniem!

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe przy 1000Hz, 5cm/sek.  - 5 mV

Balans kanałów przy 1kHz - 2 dB

Separacja kanałów przy 1kHz - 20 dB

Separacja kanałów przy 15 kHz - 15 dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia - 70 μm

Zgodność, dynamiczna boczna - 7 μm/m N

Typ trzpienia - sferyczny

Promień końcówki trzpienia - R 18 μm

Zakres siły śledzenia - 3 - 5 g 

Zalecana siła śledzenia - 4 g 


Kąt śledzenia - 20°.

Impedancja wewnętrzna, opór DC - 750 Ohm

Indukcyjność wewnętrzna - 450 mH

Zalecana rezystancja obciążenia - 47 kOhm

Zalecana pojemność obciążenia - 200-600 pF

Waga wkładki OM - 5,0 g

Wymienny zespół trzpieniowy - Pro S


Aby uzyskać informacje na temat ustawienia i wyrównania, pielęgnacji i żywotności trzpienia, czasu wygrzewania, rozwiązywania problemów sprawdź nasze FAQ dla DJ-ów.

MATERIAŁY DO POBRANIA