6. Dlaczego do odtwarzania płyt winylowych mono należy używać dedykowanej wkładki mono?

Na płycie monofonicznej sygnał jest cięty tylko w wymiarze poprzecznym, natomiast na płycie stereofonicznej pod kątem +/- 45 stopni do przeciwległych ścian rowka, patrz poniższy rysunek:

Wkładka stereofoniczna będzie w stanie odtworzyć płyty stereo i mono, ponieważ mono jest specjalną wersją stereo, w której prawy i lewy kanał są identyczne. O ile wkładka stereo może odtwarzać płyty mono, to nie jest w stanie osiągnąć takiej samej precyzji sygnału pomiędzy dwoma kanałami. Wkładka mono wytwarza jeden sygnał, który jest kierowany do obu kanałów w systemie. Wkładka monofoniczna odtwarzająca płytę monofoniczną daje bardziej zdecydowany i stabilny obraz z pełniejszym, bardziej wyrazistym dźwiękiem.

Kolejną dużą zaletą stosowania wkładki monofonicznej do odtwarzania płyt monofonicznych jest brak reakcji na ruchy w pionie. Oznacza to, że wkładka monofoniczna jest w zasadzie odporna na efekt szczypania, który pojawia się, gdy rysik jest przesuwany pionowo do góry w bardzo wąskich rowkach. Również reakcja na kurz, brud i zużycie jest znacznie zredukowana. Ostatecznym rezultatem będzie czysta i pozbawiona szumów reprodukcja płyty monofonicznej.

Wrażenia słuchowe ulegną znacznej poprawie, gdy do odtwarzania płyt monofonicznych użyjemy wysokiej jakości wkładki True Mono.


Jak przeciwdziałać pętli masy przy stosowaniu stopni gramofonowych typu dual-mono:

1. Wykorzystaj tylko jedną stronę wejścia stopnia gramofonowego, a na jedno z wyjść stopnia gramofonowego załóż kabel Y, aby sygnał mono mógł być rozdzielony na 2 kanały. W ten sposób mamy tylko jedną ścieżkę do masy.

2. Jeśli stopień gramofonowy ma ustawienie podniesienia masy, to należy z niego skorzystać.

3. Użyj stopnia gramofonowego, który nie jest topologią dual mono.