IGŁA 14

DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia: - 20-20.000 Hz + 2 / - 2 dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia*): 70 µm

Zgodność, dynamiczna, boczna: 25 µm/mN

Typ rysika: Eliptyczny

Promień końcówki trzpienia: r/R 8/18 µm


*) Wartość typowa


Zakres siły śledzenia: 1,0-1,5 g (10-15 mN)

Siła śledzenia, zalecana: 1,25 g (12,5 mN)

Kąt śledzenia: 20°.

Kolor rysika: Czarny

Zalecane dla TM 14U

MATERIAŁY DO POBRANIA