IGŁA 5S

DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia - 20-20.000 Hz + 2 / - 3 dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia *) - 60 µm

Zgodność, dynamiczna, boczna - 20 µm/mN

Typ trzpienia - sferyczny

Promień końcówki trzpienia - R 18 µm


*) Wartość typowa


Zakres siły śledzenia - 1,5-2,0 g (15-20 mN)

Zalecana siła śledzenia - 1,75 g (17,5 mN)

Kąt śledzenia - 20°.

Kolor rysika - czarny

Zalecany dla OM 5S i OM 1S

MATERIAŁY DO POBRANIA