IGŁA 7

DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia: 20-18.000 Hz + 3 / - 1 dB

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia *): 60 µm

Zgodność, dynamiczna, boczna: 25 µm/mN

Typ rysika: Eliptyczny

Promień końcówki trzpienia: r/R 8/18 µm


*) Wartość typowa


Zakres siły śledzenia: 1,0-1,5 g (10-15 mN)

Siła śledzenia, zalecana: 1,25 g (12,5 mN)

Kąt śledzenia: 20°.

Kolor rysika: czarny

Zalecany do modeli wkładów TM 7 i TM 7U

MATERIAŁY DO POBRANIA