IGŁA DN 165E

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości - 10-25.000 Hz

Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia *) - 70 µm

Zgodność, dynamiczna, boczna - 25 µm/mN

Typ trzpienia - eliptyczny

Promień końcówki trzpienia - r/R 8/18 µm


*) Wartość typowa


Zakres siły śledzenia - 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)

Zalecana siła śledzenia - 1,5 g (15 mN)

Kąt śledzenia - 20°.

Kolor rysika - czarny

Zalecany dla kasety Dual ULM 65 E